0

B1: Click chuột phải vào biểu tượng Network

0

B2: Chọn mạng đang sử dụng (dưới taskbar góc phải màn hình)

0

B3: Chọn Properties (thuộc tính mạng)

0

B4: Bỏ chọn Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

0

B5: Chọn Ok và hoàn tất

0

Nếu vẫn chưa làm được, các bạn liên hệ với quản trị viên để hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ bọn mình.

Color